ข่าวเด่น

ประเพณีตีข้าวบินฑ์
ประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ ช่วงวันสงกรานต์

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรอำเภอท่าช้างสิงห์บุรีหันมาปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิชแทนการทำนาเพราะใช้น้ำน้อย
เนื่องจากไม่มีน้ำทำนาเกษตรตำบลโพประจักษ์และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี จึงหันมาปลูกกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช ตั้งแต่ปี 2559 เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิตระยะยาว

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government