วัดประโชติการาม

อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปทาง อ.อินทร์บุรี ราว 5 กม. เป็นวัดเก่าแก่คู่เมือง สิงห์อีกแห่งหนึ่ง เดิมชาวบ้านเรียนสั้นๆว่าวัดประโชติหรือวัดประชด หลักฐานการ สร้างไม่ปรากฏแน่ชัด มีเพียงตำนานที่เกี่ยวกับสิงหพาหุ ผู้มีพ่อเป็นสิงห์แล้วเกิดความ อับอายที่มีพ่อเป็นสัตว์เดรัจฉาน จึงฆ่าพ่อตัวเองเสีย ภายหลังสำนึกในความผิดจึงไปสร้าง พระนอนจักรสีห์และวัดสละบาปเพื่อเป็นการไถ่บาป แต่ก็ยังกลัวว่าบาปนั้นไม่ได้เบาบางลง จึงได้มาสร้างวัดประชดขึ้นอีกแห่ง โดยสร้างพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติขึ้น 2 องค์ ขนานนามว่า หลวงพ่อทรัพย์ และหลวงพ่อสิน

   หลวงพ่อทรัพย์และหลวงพ่อสินเป็นพระพุทธรูปจัดอยู่ในกลุ่มพระอัฏฐารส คือพระยืนที่สร้างแล้วมีความสูงเกิน 18 ศอก และที่พิเศษไปกว่านี้คือเป็นพระพุทธรูป ยืนซ้อนกัน  2  องค์ โดยหลวงพ่อสินประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้า หลวงพ่อทรัพย์อยู่ทางด้านหลัง หลวงพ่อสินองค์หน้า สูง  3  วา 3 ศอก 5 นิ้ว ส่วนหลวงพ่อทรัพย์องค์หลัง สูง 6 วา 7 นิ้ว  นอกจากนี้ยังมี “หลวงปู่โอ่ง” หรือไหสี่หู แบบโบราณ ซึ่งขุดได้จากเนินดินด้านหลังวิหารหลวงพ่อทรัพย์ เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ตามความปรารถนาของผู้ขอ  ปัจจุบันเป็นที่ใช้ใส่น้ำพระพุทธมนต์ประจำวัดประโชติการาม

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 311 เลียบคลองชลประทานไปทาง อ.อินทร์บุรี ราว  5 กม. วัดประโชติการามอยู่ทางด้านขวา  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 036-512-784


image รูปภาพ
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar