การแข่งเรือยาวประเพณีโพสังโฆ

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลโพสังโฆ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สนามแข่งขันลำแม่น้ำน้อย หน้าวัดกลางท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

➡️➡️➡️ ประเพณีการแข่งขันเรือยาวของวัดกลางท่าข้าม ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี แม้ว่าบางขณะอาจจะเว้นช่วงการแข่งขันไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น แต่หลังจากปี 2544 เป็นต้นมาได้มีการฟื้นฟู จัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

➡️➡️➡️  เทศบาลตำบลโพสังโฆ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย มีเรือยาวหลายประเภทเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งมาจากทั่วทุกภาคของประเทศ..


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar