วัดกระดังงาบุปผาราม

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าผู้สร้างน่าจะเป็นนายทหารเอกของพระมหาธรรมราชาธิราช พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหราช ซึ่งสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการไถ่บาปจากการสู้รบและเป็นที่รวมอัฐิของบรรพบุรุษ พร้อมกันนั้นท่านได้ลาบวชเป็นภิกษุสงฆ์ที่วัดนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่า “หลวงพ่ออึ่ง” ปัจจุบันยังมีรูปปั้นของหลวงพ่ออึ่งประดิษฐานภายในวิหาร ให้ชาวบ้านที่เลื่อมใสมากราบสักการะ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายจุดด้วยกัน ได้แก่

 

• ชมโบสถ์ทรงสมัยใหม่ที่งดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร สร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า

• ตื่นตากับเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำ คล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ ปล้องไฉนขึ้นไป นับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาเจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยเดียวกันและกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเป็นที่เรียบร้อย

• ชมโบสถ์เก่าแก่ที่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน น่าสนใจตรงที่บานประตูโบสถ์หลังนี้เป็นไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม

• สักการะหลวงปู่จีน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3652 2798, 08 1778 1117

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar