ประเพณีตีข้าวบินฑ์

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ชาวบ้านจะนัดกันทำพิธี โดยการนำข้าวเหนียว หรือข้าวเหนียวแดงมาหุงหรือนึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตอง พับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์ ด้วยการนำพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียม วางไว้ด้านหน้าองค์พระนอนเพื่อ ทำพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะทำพิธีลาข้าว ทุก คนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้างเหนียวในกรวยใส่กระทง แล้วนำไป วางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นจะแยกกันนั่งเป็นวงๆ ละ 6-7 คน แบ่งกันรับประทานข้าวที่เหลือ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar