อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าบ้านอาสาพาเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยปฏิบัติหน้าที่บรรยายและนำชมในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่น ส่งผลให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างประสบการณ์ ให้แก่ตนเอง ในการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ ยุวอาสา ที่ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิวเซียมสิงห์บุรี, โบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย, ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วีรชนค่ายบางระจัน และโบสถ์โบราณวัดไทร


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar