กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.

✅เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

❇กำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น(Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ดังนี้

รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.

เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.

รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.

รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.

รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.

รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 100 กม./ชม.

รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

อ่านประกาศ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/017/T_0003.PDF


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ