✴️“30 บาทรักษาทุกที่” เฟสแรกราบรื่น เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่ม รองรับเฟส 2

กระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว หลังเริ่มนำร่องใช้งานเฟส 1 ใน 4 จังหวัด (แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส) ล่าสุด ภาพรวมหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมโยงประวัติข้อมูลแล้ว 99.1% พร้อมบริการส่งยาและเวชภัณฑ์ผ่าน Health rider 29 แห่ง ส่งยาด้วยไรเดอร์ อสม. 1,257 รอบวิ่ง ขณะที่การเบิกจ่ายผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน มีการรับข้อมูลจากหน่วยบริการ 902 แห่ง รวม 154 ล้านรายการ เฉพาะ 4 จังหวัดนำร่องมี 44 แห่ง รวม 117,109 รายการ

ซึ่งจากการติดตามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พบปัญหาเชิงเทคนิคเล็กน้อย หน่วยงานในพื้นที่เร่งแก้ไขแล้ว พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่ม รวมถึงกฎหมายที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและความปลอดภัย

ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.พ. นี้ เตรียมประชุมขับเคลื่อนเฟส 2 เพิ่มอีก 8 จังหวัด (เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา สิงห์บุรี สระแก้ว และพังงา) และเร่งอัปเกรด Hardware - Software ให้รองรับการบริการในหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างเพียงพอ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar