💥เตือนภัย !! ฝุ่น PM 2.5 ทำลายสมอง-ระบบประสาท เสี่ยงโรคร้าย แนะ !! สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

♦️นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติ ประชาชนทุกกลุ่มต้องเสี่ยงดำรงชีวิตท่ามกลางฝุ่นควันพิษที่สามารถเดินทางเข้าไปสะสมในสมอง จากการศึกษาพบว่า มีการสะสมของอนุภาคฝุ่นจิ๋วในสมองส่วนหน้า ซึ่งผ่านมาจากผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่น โดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่าง ในเด็กเล็กที่อยู่ในช่วงเจริญเติบโต จะพบว่าพัฒนาการของสมองช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับฝุ่นจิ๋ว นอกจากนี้ในสมองส่วนลึก พบว่ามีโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันระบบประสาทเพิ่มมากขึ้น และหากผลกระทบนี้ลุกลามไปยังสมองที่ทำหน้าที่อื่นๆ ก็จะส่งผลให้การทำงานของสมองในตำแหน่งนั้นผิดปกติไป เช่น ทำให้เกิดความจำเสื่อม ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเอง หากพบว่ามีฝุ่นในปริมาณสูง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน

ที่มา : กรมการแพทย์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar