แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

  แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
โครงการประชาสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี


 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar