ครม.เคาะแล้ว ราคาอ้อย

ครม.เคาะแล้ว"ราคากลางอ้อย 920 บาท/ตัน"ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส ฤดูการผลิตปี 63/64คะแนนโหวต :