จังหวัดสิงห์บุรี รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอง กอ.รมน.สิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย สิงห์บุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100% คาดเข็มขัดทุกครั้งขณะขับขี่ สงกรานต์นี้ ทุกชีวิตปลอดภัย ณ บ บริเวณน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล เรื่อง ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ที่ต้องการลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิต อันเกิดจากไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารจักรยานยนต์ ลดอัตราความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศรีษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจรในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สร้างกระแสให้กับสังคมเกิดการรับรู้ พร้อมทั้งขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อค รอบบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการสำรวจความต้องการหมวกนิรภัยของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งจัดหาหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบราคาถูก ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสิงห์บุรีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกรณี ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถจัดหาหมวกนิรภัยสวมใส่ได้ เนื่องจากราคาท้องตลาดที่ค่อนข้างสูง โดยหวังให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุจราจรและเกิดความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่ศีรษะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง เป็นการสร้างการับรู้ให้แก่ประชาชนรวมทั้งด้านกฏหมายจราจรในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นเทศกาลสงกรานต์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :