ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีรับมอบน้ำดื่ม 1000 โหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานรับมอบน้ำดื่ม 1,000 โหล พร้อมชุด ppe จำนวน 20 ชุด ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 10 กล่อง ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ จากนายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยกลางประจำอำเภอทั้ง 6 อำเภอ จำนวน ๘๐๐ โหล และมอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒๐๐ โหล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัด ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายปรัชญา เปปะตังปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีและภาคเอกชน เข้าร่วมรับมอบน้ำดื่มเพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามกับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :