อบจ.สิงห์บุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า สภากาชาดไทยให้กับประชาชนฟรี

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ นายแพทย์ธนา พุทธากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า (moderna)สภากาชาดไทยให้กับประชาชนฟรี บริเวณจุดบริการที่ตลาดนัดผ้าวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.จำนวน 240 คิว มีลูกค้าและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดผ้า เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบวอล์คอิน (walk in) กันตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน ( เข็มที่ 1 ) หรือประสงค์ต้องการรับวัคซีนบูสตอร์โดส เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 เข้าแถวต่อคิวกันแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากตลาดนัดเป็นแหล่งชุมชนมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงในโรงพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตเพราะโควิด-19


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ
-


คะแนนโหวต :