จังหวัดสิงห์บุรีแถลงข่าว "งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ปี ๒๕๖๕"

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว "งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ปี ๒๕๖๕"ณ บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน โดยมีนายอาศวยุช ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี และนายไพรัตน์ พูลศรี ประธานกลุ่มแพะแปลงใหญ่ประชารัฐสิงห์บุรี ร่วมในการแถลงข่าวดังกล่าว โดยประธานในงานได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงาน "งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ปี ๒๕๖๕" ซึ่งปัจจุบัน แพะ ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีและของประเทศ มีความต้องการมากทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน ๔๑๓ รายมีแพะในพื้นที่จำนวน ๑๓,๔๗๕ ตัว ซึ่งผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะ เกษตรกรสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยจะมีการจัดงาน "งานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ปี ๒๕๖๕" ขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณบริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ในส่วนของกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสิงห์บุรี นิทรรศการมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแพะ การประกวดแพะเนื้อ การประกวดแกะ กิจกรรมป้อนนมแพะการสาธิตการแปรรูปเนื้อแพะเป็นเมนูต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานนี้ได้ฟรีตลอดงานทั้งสองวัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :