นายกฯ เตรียมเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ เป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชศรีลังกา ตามคำเชิญของประธานาธิบดีฯ วันที่ 3 - 4 ก.พ. นี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตามคำเชิญของนายรานิล วิกรมสิงเห (H.E. Mr. Ranil Wickremesinghe) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 76 และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา (Thailand - Sri Lanka Free Trade Agreement)

นายกฯ มีกำหนดการสำคัญในการพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา และร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 76 ในฐานะแขกเกียรติยศ

นอกจากนี้ ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของศรีลังกา อีกทั้งกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “สำรวจช่องทางตลาดและเปิดประตูการค้าการลงทุนสู่ศรีลังกา” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ศรีลังกาและสภาหอการค้าซีลอน เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันภายหลังการลงนามความตกลงการค้าเสรี

ไทยและศรีลังกามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา การเยือนศรีลังกาในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา ร่วมกัน ถือเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับที่ 15 ของไทย และเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรกที่ลงนามในรัฐบาลนี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar