เตือน!! นักเรียน ระวังเชื้ออุจจาระร่วงเฉียบพลัน แนะ “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ป้องกันได้

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรงเรียนเปิดเทอม เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม และมีการรับประทานอาหารและน้ำร่วมกัน หากอาหารและน้ำไม่สะอาด จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ทั้งนี้ ป้องกันได้โดยการยึดหลัก “กินสุก-ร้อน-สะอาด” ดังนี้ 1) สุก รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 2) ร้อน อาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้ง 3) สะอาด ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงประกอบ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำหรือสัมผัสสิ่งสกปรก รวมถึงเลือกบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็งที่สะอาดได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย อย. หรือ GMP หรือดื่มน้ำต้มสุก สำหรับตู้กรองน้ำดื่มให้หมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบคุณภาพไส้กรองเป็นประจำเพื่อความปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar