สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ขอรับการสนับสนุนของขวัญหรือของรางวัล

เพื่อมอบให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงานวันคนพิการ สากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2566  ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬา อ.บ.จ.จังหวัดสิงห์บุรี โดยสามารถส่งมอบของขวัญได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุ  โทร 036 - 510200


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar