ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ตรวจพบโรคมะเร็ง 20 ชนิด ใช้สิทธิประกันสังคมรักษา ฟรี !!

รัฐบาล คุ้มครองผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 ให้สามารถเข้ารักษาโรคมะเร็ง ตามแนวทางที่กำหนด (Protocal) ได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดการรักษา โดยโรคมะเร็งที่สามารถใช้สิทธิได้ มี 20 ชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ตรง มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL) มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่ มะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่ และ โรคมะเร็งเด็ก

กรณี ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocal) และจำเป็นต้องรักษาด้วย ยารักษาโรคมะเร็ง และ/หรือ เคมีบำบัด และ/หรือ รังสีรักษา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย/ปี สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานประกันสังคม กทม./จังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทร. 1506

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar