พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ครั้งที่ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจรรยวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนปี 2567 ณ บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มมูลค่าและยกระดับราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยสินค้าที่จัดแสดงและจำหน่ายภายในงานจะเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าชุมชน ทั้งนี้ ภายในงานมีการ Live ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook และ tiktok) เป็นการเพิ่มการระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar