เชิญชวนประชาชนชาวสิงห์บุุรีร่วมพิธีกฐินพระราชทาน วัดสาลโคดม

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสาลโคดม จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ฯพณฯ ท่านประธานองคมนตรีเป็นประธานเชิญไปทอดถวายยัง

ที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสาลโคดม ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล โดยสามารถโอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีวัดสาลโคดม และขอเชิญเข้าร่วมพิธีฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

ชื่อบัญชี วัดสาลโคดม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์

เลขที่บัญชี 560-279227-3

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี

โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงิน ชื่อสกุล และที่อยู่ในการติดต่อ เพื่อการออกใบอนุโมทนาบัตร โดยประสานงานกับ นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก โทร. 0 2220 7400 ต่อ 4217 หรือ โทร.(มือถือ) 08 9404 6662

สำหรับผู้ที่บริจาคเงิน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับมอบของที่ระลึก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar