💉💉9 วัคซีน ที่วัยรุ่นควรฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 

#สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะ 9 วัคซีน ที่วัยรุ่นควรได้รับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

1.วัคซีนตับอักเสบบี ฉีด 3 เข็ม (ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน) ระยะห่าง 0, 1 และ 6 เดือน หากเคยฉีดแต่ไม่ครบ 3 เข็ม ให้ฉีดต่อโดยเร็วที่สุด

2.วัคซีนตับอักเสบเอ ชนิดฉีด 1 เข็ม (วัคซีนชนิดเชื้อเป็น) ชนิดฉีด 2 เข็ม (วัคซีนชนิดเชื้อตาย) ระยะห่าง 6-12 เดือน

3.วัคซีนเอชพีวี ฉีดในวัยรุ่นหญิง อายุ 9-26 ปี ฉีด 3 เข็ม หากเข็มแรกฉีดก่อนอายุ 15 ปี ฉีดอีก 2 เข็ม ระยะห่างขึ้นอยู่กับวัคซีนแต่ละยี่ห้อ

4.วัคซีนหัด หัดเยอรมันคางทูม ฉีด 2 เข็ม (ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน) ระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์

5.วัคซีนอีสุกอีใส ฉีด 2 เข็ม ระยะห่างอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 28 วัน)

6.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มี 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิด 3 และ 4 สายพันธุ์ แนะนำฉีดวัคซีนในวัยรุ่นทุกปี ระยะห่างปีละ 1 เข็ม

7.วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ฉีด 2 เข็ม ระยะห่างอย่างน้อย 3-12 เดือน ขึ้นกับชนิดของวัคซีน อาจฉีดกระตุ้นทุก 4-5 ปี เพื่อให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงพอ

8.วัคซีนโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ 11-12 ปี หลังจากนั้นกระตุ้นด้วยวัคซีนโรคคอตีบ-บาดทะยักระยะห่างทุก 10 ปี

9.วัคซีนไข้เลือดออก ฉีด 3 เข็ม (ผู้มีอายุ 9-45 ปี)ระยะห่างแต่ละเข็มห่างกัน 6 เดือน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ 5-6 ปี นับจากวันที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar